Yekün nedir TDK ?

Yekun, Turk Dil Kurumu'nun (TDK) tanmna gore, herhangi bir konu, olay, nesne veya durumun her yonuyle kapsaml olarak incelenmesi, anlaslmas ve anlatlmasdr. Yekun, herhangi bir konuya derinlemesine, tum detaylarnn anlaslmasn gerektirir. Yekun, dunya uzerindeki her seyi etkileyen ve her seyi de etkileyen bir yaklasm tarzdr.

Yekun Nedir?

Yekun, Turk Dil Kurumu'nun (TDK) tanmna gore, herhangi bir konu, olay, nesne veya durumun tum yonleriyle derinlemesine incelenmesi, anlaslmas ve anlatlmasdr. Yekun, herhangi bir konuya derinlemesine, tum detaylarnn anlaslmasn gerektirir. Yekun, herhangi bir konuya kapsaml bir yaklasmla yaklaslmasn gerektirir. Bir konuyu anlamak ve anlatmak icin, tum bilgileri toplamak, derinlemesine incelemek, konu hakkndaki tum calsmalarn sonuclarn degerlendirmek ve sonuclarnn analiz edilmesi gerekir.

Yekunun Ozellikleri

Yekun, dunya uzerindeki her seyi etkileyen ve her seyi de etkileyen bir yaklasm tarzdr. Yekun, genis bir alana yaylan ve cok genis bir alanda uzmanlk gerektiren bir yaklasmdr. Yekun, bir konuyu anlamak ve anlatmak icin, gerekli bilgilerin toplanmas, konu hakkndaki tum calsmalarn sonuclarnn degerlendirilmesi ve sonuclarnn analiz edilmesi gerekir. Yekun, konunun tum yonlerinin, farkl perspektiflerden degerlendirilmesini gerektirir. Yekun, herhangi bir konuya kapsaml bir yaklasmla yaklaslmasn gerektirir.

Turk Dil Kurumu'nun (TDK) tanmna gore, yekun, herhangi bir konu, olay, nesne veya durumun her yonuyle kapsaml olarak incelenmesi, anlaslmas ve anlatlmasdr. TDK'nn tanmna gore, yekun, herhangi bir konuya kapsaml bir yaklasmla yaklaslmasn gerektirir.